An toàn thông tin trong Chuyển đổi số - Thách thức và giải pháp

13/12/2021 11:36 746

An toàn thông tin trong Chuyển đổi số - Thách thức và giải pháp.

Trong Bảng Xếp hạng Chuyển đổi số cho thấy, các đơn vị cấp tỉnh và cấp bộ dẫn đầu có chỉ số chuyển đổi số cao gấp hơn 2 lần các đơn vị xếp cuối bảng. Tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam 2021, các chuyên gia nhận định: Thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là với các đơn vị xếp cuối Bảng Xếp hạng Chuyển đổi số là vấn đề nâng cao nhận thức, cũng như đảm bảo an toàn thông tin cho dữ liệu cá nhân.

Nguồn: theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/ket-noi-cong-nghe/an-toan-thong-tin-trong-chuyen-doi-so-thach-thuc-va-giai-phap-04122021-c22-78134.aspx