"Bảo hộ ngược” và thách thức với doanh nghiệp công nghệ nhỏ

27/08/2019 04:20 509

Khách mời Tiến sỹ Trần Lương Sơn, chủ tịch Quỹ đầu tư Uberis Capital, chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo.