Bộ Y tế: Hơn 9 triệu F0 ở nước ta đã khỏi bệnh

02/05/2022 08:48 251

Bộ Y tế: Hơn 9 triệu F0 ở nước ta đã khỏi bệnh.