Bùi Bằng Đoàn – Vị quan thượng thư đi làm cách mạng

20/08/2020 08:24 659

Nhắc đến ông Bùi Bằng Đoàn là nhắc đến một người vì nước, vì dân

Nhắc đến ông Bùi Bằng Đoàn là nhắc đến một người vì nước, vì dân. Từ một vị quan thượng thư Bộ hình nhà Nguyễn ông đã tham gia cách mạng và trở thành một nhân sĩ yêu nước tiêu biểu trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong chương trình Đất nước ngàn năm phát 25/1/2018 PGS.TS Phạm Xanh, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vị quan thượng thư đi làm cách mạng này

Nguồn: vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/bui-bang-doan-vi-quan-thuong-thu-di-lam-cach-mang-c52-25970.aspx