Cái sừng của tên địa chủ

26/01/2022 16:14 178

Nhân vật trong truyện cổ tích thường được chia làm hai dạng đó là: Người thiện và kẻ ác.