Câu chuyện của cây xanh

23/06/2022 16:45 649

Từ một cái hạt nhỏ bé, nếu gặp đất ẩm hạt sẽ nhanh chóng nảy mầm thành một cây non. Nhưng để cây non phát triển thành cây khỏe mạnh.