Câu chuyện về chiếc tách thần kỳ

10/09/2021 12:31 1000

Chiếc tách tuy là đồ vật trong gia đình nhưng qua trí tưởng tượng phong phú của tác giả Mai Phương chiếc tách ấy đã có một đời sống riêng.