Chuyển đổi số doanh nghiệp - Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

23/02/2021 08:07 383

Chuyển đổi số doanh nghiệp - Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp công nghệ số được thành lập vào năm 2030 có thể hoàn thành trước thời hạn, khi năm 2020 số lượng doanh nghiệp công nghệ số được thành lập mới đã tăng hơn 2 lần so với kế hoạch. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nội dung được đề cập trong chương trình.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vov.gov.vn/ket-noi-cong-nghe/chuyen-doi-so-doanh-nghiep-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-30012021-c22-68987.aspx