Dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho những nạn nhân bị mua bán trở về

04/01/2021 14:26 667

Dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho những nạn nhân bị mua bán trở về.

Để giúp những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống bị tác động bởi bạo lực gia đình, buôn bán người, đối tượng chính sách, hộ nghèo… vươn lên sống tốt hơn, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Reach đã hỗ trợ dạy nghề miễn phí và giới thiệu việc làm. Cụ thể, Reach cung cấp các khóa huấn luyện trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, làm tóc, nghệ thuật làm móng, bán hàng, marketing, thiết kế web, đồ họa cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và kết nối giúp họ để sớm có công việc phù hợp.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/xa-hoi-chuyen-dong/day-nghe-va-tao-viec-lam-mien-phi-cho-nhung-nan-nhan-bi-mua-ban-tro-ve-28122020-c129-68122.aspx