Dế nhỏ và ngựa già

05/11/2021 10:44 934

Các bạn có biết vì sao loài dế được gọi là “những nghệ sĩ chơi vĩ cầm” chưa? Và vì sao loài dế lại được ban cho món quà quý đến thế nhỉ?