Điều khiến người từng bị tổn thương sợ hơn cả nỗi cô đơn

12/11/2019 09:25 614

Em mệt rồi, thực sự mệt mỏi rồi. Nhưng thứ em sợ hơn cả nỗi cô đơn đó là…em sợ yêu.