Đơn côi tình tôi

26/04/2020 09:54 942

Có những tình yêu hạnh phúc vô bờ nhưng cũng có những tình yêu phải chọn cách dừng lại và hy vọng đối phương tìm bến bờ hạnh phúc mới.