Đồng bằng sông Cửu Long làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?

25/11/2019 10:44 422

Đồng bằng sông Cửu Long làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu? Phòng chống bệnh cho cá nước ngọt khi thời tiết giao mùa.