Đứng giữa sự lựa chọn giữa 2 người đàn ông

05/11/2020 08:08 674

Trong lúc thất nghiệp quen được hai người đàn ông, một người chạy xe ô ôm một người điều kiện kinh tế tốt hơn. Tôi nên chọn ai bây giờ?