Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng trong năm 2020

25/06/2020 10:16 316

Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng trong năm 2020.

http://vov1.vn/dong-chay-kinh-te/giam-30-thue-cho-doanh-nghiep-co-tong-doanh-thu-duoi-200-ty-dong-trong-nam-2020-c19-60949.aspx - Nguồn vov.vn