Hai anh em Han-sen và Gri-ten

26/06/2020 10:48 436

Hai anh em Han-sen và Gri-ten mồ côi mẹ, sống với cha và mụ dì ghẻ độc ác. Người cha làm nghề tiều phu không thể làm gì để bảo vệ hai con của mình.

Link bài: http://vov6.vov.vn/ke-chuyen-va-hat-ru/hai-anh-em-han-sen-va-gri-ten-c43-31705.aspx

Nguồn: VOV.VN