Hãy cứ yêu đi

04/11/2020 11:00 409

Người ta thường bảo khi còn trẻ hãy cứ yêu đi, bởi khi đấy tình yêu rất đơn thuần, không bị những toan tính cuộc đời làm rào cản.