Hiệp khách hành - Phần 1 - Tập 2

09/10/2019 02:14 276

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thi thể Ngô Đào Thông, rồi xoay dần sang chiếu vào người thằng bé ăn xin.