Hồ Nữ Phần 119

23/06/2021 08:46 963

Tuyết Hoa buồn bực, dù nghe được lời hắn hứa sẽ không cho nàng đi làm sính lễ.

 Nhưng hắn còn nói thêm nàng là nữ nhi của hắn, là đồ đệ của hắn. Nàng vốn không muốn điều đó, nàng muốn bò lên người hắn.