Hồ Nữ Phần 12

02/09/2020 08:36 270

Thấy Tuyết Hoa có thể thu hút linh khí thuộc ngũ hành, Hạ Lăng Vân lo lắng sợ nó sẽ bị nguy hiểm nên bỏ dở công việc lại gần tiểu hồ ly xem xét.

Thấy Tuyết Hoa có thể thu hút linh khí thuộc ngũ hành, Hạ Lăng Vân lo lắng sợ nó sẽ bị nguy hiểm nên bỏ dở công việc lại gần tiểu hồ ly xem xét. Ở Tuyết Hoa hắn luôn thấy nó thật sự là một bí ẩn thật sâu cần phải được tìm hiểu.