Hồ Nữ Phần 29

16/10/2020 09:42 893

Trong buổi gặp gỡ, Lệ Quân Hoa theo đúng kịch bản muốn xin làm đệ tử của Hạ Lăng Vân, không ngờ Hạ Lăng Vân lại trực tiếp từ chối.

Hắn giao Lệ Quân Hoa cho đồ đệ của mình đưa đến Hỏa Vân đảo, cũng trực tiếp phân phó Cảnh Thanh Viễn chú ý cẩn thận trong vài năm tới khi lịch luyện bên ngoài.