Kể chuyện "Vương Chất gặp tiên"

11/09/2020 10:01 476

Tuy giầu sang phú quý, cuộc sống hạnh phúc nhưng Vương Chất vẫn chưa vừa lòng nên giả làm người tiều phu đi tìm tiên.