Khi phụ nữ coi chồng con là lẽ sống của mình

28/01/2021 13:45 23

Có rất nhiều người phụ nữ sau kết hôn sẽ tự nguyện hy sinh bản thân, coi chồng con là lẽ sống của mình. Điều đó có đúng hay không?