Lấy nhầm người chồng vũ phu

16/09/2020 08:23 770

Đời tôi khổ lắm ai ơi, từ nhỏ đến lớn chẳng được nhờ ai. Lấy chồng một đời thở than, cứ như sống trong địa ngục.