Mỹ cấp phép cho loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể mới

18/02/2022 08:10 234

Mỹ cấp phép cho loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể mới.