Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai

01/04/2021 08:36 727

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai.

Năm 2020 được đánh giá là một năm thiên tai bất thường, cực đoan nhất trong lịch sử ở cả ba miền đất nước. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2021 sẽ tiếp tục có những diễn biến bất thường về thời tiết, thiên tai. Mặc dù công tác dự báo, cảnh báo thiên tai thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ ngày càng cực đoan, khó lường. Để có những bản tin dự báo chính xác hơn nữa, trong thời gian tới ngành khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục áp dụng khoa học - công nghệ trong công tác dự báo.

Nguồn: Theo vov.vn - http://vov1.vov.gov.vn/song-chung-voi-bien-doi-khi-hau/nang-cao-chat-luong-du-bao-canh-bao-thien-tai-24032021-c137-70251.aspx