Nàng Tô Thị

03/12/2021 14:02 192

Các bạn hẳn đã rất quen thuộc với câu ca dao: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa / Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh”.