Ngày 10/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh

11/06/2024 11:35 779

Ngày 10/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh.

Khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết do Trung Quốc đề xuất, trong đó chỉ định lấy ngày 10/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh. Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại giữa các nền văn minh trong việc duy trì hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung, nâng cao phúc lợi con người.

Nguồn: Theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/the-gioi/ngay-106-hang-nam-la-ngay-quoc-te-doi-thoai-giua-cac-nen-van-minh-1062024-c7-117064.aspx