“Người dân vẫn chủ quan, phớt lờ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng”

02/12/2020 13:57 967

Người dân vẫn chủ quan, phớt lờ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng .Nguồn vốn vay giúp người nghèo phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính...