Người giữ hồn tượng gỗ ở Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

18/02/2022 08:11 589

Người giữ hồn tượng gỗ ở Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.