Nhiều chính sách hỗ trợ công nhân lao động mùa dịch Covid-19

31/03/2020 09:54 835

Thống kê sơ bộ của Bộ Lao động thương binh xã hội, tới thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp từ 2 tới 3 triệu người lao động