Như Gió Mùa Đông Phần 3

07/01/2022 08:35 707

Mai hét lên rồi bỗng lao tới ôm lấy tôi thật chặt, cả hai chúng tôi cùng òa khóc. Ngoài kia, mưa đang lất phất rơi trên nền trời.

Sáng đẹp là thế, vậy mà bão lại về. Hết cơn này đi lại cơn khác đến. Gió sẽ không bao giờ thổi. Mưa vẫn sẽ luôn học cách rơi. Đường đời dài. Khó khăn sẽ không bao giờ dừng lại.