Nông sản ùn ứ, rau quả nhập Trung Quốc vẫn về nhiều

30/09/2021 08:00 587

Nông sản ùn ứ, rau quả nhập Trung Quốc vẫn về nhiều.