Tập đoàn Hà Đô bị truy thu gần 5 tỷ 700 triệu đồng

18/11/2019 11:00 719

Những điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi. Tăng trưởng tín dụng cuối năm, cần tập trung vào “chất’. Tập đoàn Hà Đô bị truy thu gần 5 tỷ 700 triệu đồng.