Tham nhũng vặt: Làm sao để ngăn chặn hiệu quả?

12/05/2021 08:46 461

Tham nhũng vặt: Làm sao để ngăn chặn hiệu quả?

Những món quà biếu nhỏ, những khoản “lót tay” kiểu "nhẹ nhàng, tình cảm, không đáng là bao" đã như một phần tất yếu của cuộc sống hiện nay. Và hành vi nhận các khoản biếu xén ấy người ta vẫn gọi là "tham nhũng vặt". Vấn nạn này đang ngày càng phổ biến, tinh vi, làm tha hóa, biến chất nhiều cán bộ, công chức, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân vào bộ máy công quyền

Nguồn: vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/phap-luat-va-doi-song/tham-nhung-vat-lam-sao-de-ngan-chan-hieu-qua-0352021-c17-71352.aspx