Thừa Thiên Huế: Nỗi lo sạt trượt ở các công trình thủy điện

04/10/2021 08:06 811

Thừa Thiên Huế: Nỗi lo sạt trượt ở các công trình thủy điện .