"Tí hon canh bầu trời": Khả năng đặc biệt của loài sóc đất

10/09/2021 12:34 38

Sóc đất có cái đuôi dài và khỏe nên có thể đứng thẳng lên nhìn thật xa, thật cao.