Tình cảm không thể gọi thành tên

25/09/2020 09:56 646

Có đôi khi em hỏi anh tình cảm giữa chúng ta gọi là gì? Anh chỉ nhẹ nhàng trả lời "Anh coi em như một người em gái".