Tổng tuyển cử Iran: Phép thử cho Tổng thống Rouhani

26/02/2020 09:59 60

Cuộc bầu cử của quốc hội Iran được đánh giá là một phép thử mang tính quyết định về thế đa số của những người theo đường lối bảo thủ cứng rắn