Trẻ em nam bị xâm hại- nguy cơ nào cho xu hướng tình dục lúc trưởng thành?

31/12/2020 08:00 556

Trẻ em nam bị xâm hại cũng bị những sang chấn tinh thần như với trẻ em nữ. Trẻ có thể bị ảnh hưởng lâu dài cả về thể chất và tinh thần, thậm chí trong xu h...