Truyện ngắn "Ánh trăng lóng lánh": Có phải thời cổ tích?

21/05/2020 09:16 910

Người con trai và người con gái đương tuổi thanh xuân, lại có quá nhiều điều kiện thời gian ở bên nhau