Truyện ngắn "Mùa muộn": Nao nao mùa chim ngói

20/05/2020 09:14 431

Chị Chiêm, anh Tường: hai nhân vật chính trong truyện trải qua nhiều mất mát