Truyện ngắn "Tầm gửi": Sự tha hóa nhân cách

03/03/2020 10:42 209

Những tưởng ông trưởng thôn Tiết Tháo là người có khí phách nhưng hóa ra lại là kẻ vô cùng hèn nhát