Tự chủ tài chính các bệnh viện lớn: Công khai, minh bạch là yếu tố then chốt

07/10/2020 08:03 945

Tự chủ tài chính các bệnh viện lớn- Công khai, minh bạch phải là yếu tố then chốt. - Vì sao các bệnh về da ngày càng nhiều và khó chữa?