Vũ Hán - Trung Quốc xét nghiệm toàn thành phố tìm bệnh nhân Covid-19

16/05/2020 09:51 581

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn về việc tiến hành xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân Covid-19 trên toàn thành phố