Bạo hành trong hôn nhân

12/12/2019 16:02 62

Nhìn gia đình hàng xóm thường xuyên bạo hành vợ con, tôi phải làm sao để không mang tiếng xen vào việc của người khác mà lại giúp đỡ được người phụ nữ kia.