Bầu Trời Sau Cơn Mưa Phần 4

27/10/2021 08:34 590

Bạn nói bầu trời sau cơn mưa giống như gương mặt người đang hạnh phúc nhưng tôi thì lại cảm thấy nó giống như một tấm lăng kính che đậy hết đau thương, gột