Bí Mật Trong Điện Thoại Người Tôi Yêu Phần 2

16/02/2022 08:35 336

Chia tay được 5 tháng rồi, ngày nào anh cũng cố níu kéo tôi quay lại.

Khác với cha mẹ hai nhà, lòng anh rõ đây không phải chuyện nhỏ, với chúng tôi mà nói, ấy là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng, anh hiểu hết, rằng gì là giới hạn rạch ròi giữa nam và nữ, rồi có nên vậy không, từ đầu đến cuối, cách nhìn của chúng tôi tuy hai mà một, giống hệt nhau, nhưng dù vậy, anh vẫn làm.