Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra nguồn cung thịt lợn tại Phú Thọ

19/12/2019 15:03 844

Đoàn kiểm tra của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác tái đàn và nguồn cung thịt lợn tại tỉnh Phú Thọ sau dịch tả lợn châu Phi.