Các mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm có hiệu quả tại cộng đồng

22/02/2020 09:53 618

Tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình để phòng chống tác hại của tệ nạn mại dâm trên địa bàn